«Бай-Түшүм» аманаты

1-3-3

Бул атайын аманат, ал акча каражаттарды сактоого жана көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Аманаттын айырмаланган өзгөчөлүктөрү, бул ай сайын киреше алуу мүмкүндүгү болуп саналат. Аманат, пландаштырылган сатып алуулар үчүн акчаларын сактоо керек болгондор үчүн, ошол эле учурда алардан кошумча киреше алуу мүмкүндүгү бар экендиги менен да ыңгайлуу.

Валютасы

3 ай

6 ай

9 ай

12 ай

18 ай

24 ай

KGS

3%

8%

10%

12%

13%

14%

USD

3%

3,5%

4%

RUB

2%

3%

4%

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы: 1000 KGS, 700 RUB, 20 USD;
  • Толуктоонун минималдуу суммасы: 500 KGS; 300 RUB; 10 USD;
  • Толуктоо мүмкүндүгү: аманаттын мөөнөтү аяктаганга 60 күн калганга чейинкиден башка, чектөөсүз;
  • Пайыздарды төлөө: депозиттин мөөнөтү аяктаганда;
  • Мөөнөтүнөн мурда келишимди бузуу учурунда, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү аманаттын пайыздык чени боюнча төлөнөт.
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)

3 000 000 (үч миллион) сом аманаттар боюнча пайыздарды Банк жекече аныкташ мүмкүн.

Эффективная процентная ставка рассчитывается индивидуально по каждому депозиту и зависит от первоначального взноса, срока хранения депозита, от суммы дополнительных взносов в течении срока хранения депозита.
Эффективная ставка по депозитам составляет от 0,2%-14,93% годовых.