«Бай-Түшүм Пайдалуу» аманаты

Бул атайын аманат, ал акча каражаттарды сактоого жана көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Аманаттын айырмаланган өзгөчөлүктөрү, бул ай сайын киреше алуу мүмкүндүгү болуп саналат. Аманат, пландаштырылган сатып алуулар үчүн акчаларын сактоо керек болгондор үчүн, ошол эле учурда алардан кошумча киреше алуу мүмкүндүгү бар экендиги менен да ыңгайлуу.

 

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS 3% 7% 9% 11% 11% 11.5%
USD  1%  2%  3%  4.5% 4.5%   4.5%
RUB 5% 6% 7%

Аманаттын негизги шарттары:

  • Аманатты ачууга минималдуу суммасы: 1 000 KGS, 20 USD, 700 RUB
  • Пайыздар ай сайын  же аяктаганда төлөнөт
  • Аманатты толуктоого же акча каражаттардын кандайдыр бир бөлүгүн алуу мүмкүндүгү каралган эмес;
  • Автоматтык түрдө узартуу

500 000 сом аманаттар боюнча пайыздарды Банк жекече аныкташ мүмкүн.

Натыйжалуу пайыздык чен ар бир депозит боюнча жекече эсептелет жана баштапкы салымга, депозиттин сакталуу мөөнөтүнө, кошумча төлөмдөрдүн суммасына ылайык болот.
Депозит боюнча натыйжалуу пайыздык чен жылдык 0,2%-14,93%ды түзөт.