Насыя калькулятору

Насыялык калькулятордун жардамы менен Сиз насыя боюнча төлөмдөрдүн графигин, төлөнө турган төлөмдөрдүн өлчөмүн жана суммасын эсептеп чыгара аласыз. Маалыматтарды киргизүү үчүн Сиз биздин Банктын насыялоо шарттары менен таанышып чыгышыңыз керек.  Төлөмдөрдүн так чыгарылган эсептөөсүн жана графигин Сизге Банктын офистеринен насыялык кызматкер бере тургандыгына Сиздин көңүлүңүздү бурабыз.


Өздүк салымы алына турган баасынан 20% кем эмес


Минимальная сумма кредита
Насыянын максималдуу суммасы

%
Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды. Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык төлөө тартибин сунуштайт.