Аманат шарттары

Жеке жактар үчүн аманат ачуу үчүн керектүү документтер:

  • кардардын паспоту же анын өздүгүн тастыктоочу документи;

Банктык операцияларды жүргүзүү үчүн өздүгүн тастыктоочу документтердин тизмеси:

  • 2004-жылдын үлгүсүндөгү КРдин жаранынын паспорту (ID карта);
  • консулдук эсепке алууга же туруктуу жашаган жерине жана келген өлкөдө жашоо боюнча анын анык түрүнө коюу жөнүндө, ошондой эле үй-бүлөлүк абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекеменин белгилери алардын жалпы жарандык паспортунда бар учурдагы КРдин жаранынын жалпы жарандык паспорту (чет өлкөгө чыгууга карата паспорту (загранпаспорт).
  • офицердин, прапорщиктин өздүк күбөлүгү же мөөнөттүү кызматта иштеген аскер кызматкеринин аскердик билети;
  • чет элдик жарандар жана жарандыгы жок жактар үчүн – КРге (жашоого) келген чет элдик жарандын жана жарандыгы жок жактын укугун тастыктоочу документи (жалпы элдик жарандын паспорту, жашоого карата түрү, убактылуу жашоого карата уруксаты, качкындын күбөлүгү);

 Юридикалык жактарга аманат/эсеп ачуу үчүн керектүү документтер