Банктын Жылдык отчеттору

«Бай-Түшүм» Банкы жылдык отчетторуна Сиздердин көңүлдү бурат.

Жылдык отчеттор, Банк тууралуу, анын түзүлүшү, бекемделиши жана өнүгүү хронологиясы, Банк он жылдан ашык иштеп келе жаткан мезгилинен бери аларды өзгөрүүсүз аркалап келген,  жарыяланган миссиясы жана баалуулуктары тууралуу жетиштүү толук маалыматты камтыйт. Сиз отчеттордон биздин жетишкендиктер жана пландар, Банк өзүнүн алдына койгон стратегиялык маселелери тууралуу биле аласыз жана аларды чечүү үчүн биздин бирдиктүү коллектив күн сайын иш алып барышат.

Банктын жылдык отчетторунда өзгөчө орунду, биздин урматтуу Кардарлардын ийгиликтери тууралуу баяндоолор ээлейт.

Жылдык отчет, 2016ж.

Жылдык отчет, 2015ж.

Жылдык отчет, 2014ж.

Жылдык отчет,2013 ж.

Жылдык отчет,2012ж.

Жылдык отчет, 2011 ж.

Жылдык отчет, 2010 ж.

Жылдык отчет, 2009 ж.

Жылдык отчет, 2008 ж.

Жылдык отчет, 2007 ж.

Жылдык отчет, 2006 ж.

Жылдык отчет, 2005 ж.

Жылдык отчет, 2001 ж.