Миссия жана баалуулуктары

Миссия

«Бай-Тушум» банкы  бизнес жана айыл чарба өндүрүшүнүн өкүлдөрүнө алардын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында  банктык тейлөөлөргө жана инновациялык финансылык чечимдерге жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө өз салымын кошууда.

Баалуулуктар

Жөнөкөйлүк. Жеткиликтүүлүк. Инновациялуулук.

Банк өз кардарлары дүйнөнүн бардык булуң-бурчунан сутканын кайсы гана маалында болсо да, банктык сервистерди пайдаланууда өздөрүн ишенимдүү жана ыңгайлуу сезүү үчүн бардык комфорттуулукту түзүп келе жатат. Банк ушул максатта инновациялык технологияларды жана тейлөө каналдарын ишке ашырууда, банкинг ыңгайлуу жана колдонууга оңой болууда.

Туруктуулук. Ишеним. Узак мөөнөттүү өнөктөштүк.
Банк өзүнүн  ишеничтүүлүгүн демонстрациялоо менен туруктуу жана динамикалуу өнүгүп келе жатат. Банк өзүнүн таза кадыр-баркын жана кардарлар, акционерлер жана өнөктөштөр менен түзүлгөн партнерлук мамилесин өтө кастарлайт.

Ачык-айкындуулук
Банк мыйзам талаптарын, этикалык нормаларды жана бизнес жүргүзүүнүн эл аралык практикасын  кыйшаюусуз сактоо менен кардарлар, акционерлер, өнөктөштөр жана кызматкерлер менен өз ара мамилени адилеттүү жана ачык-айкындуулукта түзөт.

Бизнестин социалдык корпоративдүү жоопкерчилиги
Банк өз бизнесин коомчулук жана кардарлар алдындагы жоопкерчилигин мойнуна алуу менен жүргүзөт жана туруктуу өнүгүү, заманбап технологияларды  пайдалануу максатында өзүнүн кубаттуулугун бекемдөө боюнча атайын программаларды ишке ашырууда.

Финансылык  жактан камтуу
Банк насыялык эмес продуктуларынын көпчүлүк бөлүгүн айыл аймактарында финансылык камтууну кеңейтүү принциптерин кармануу менен, финансыга жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү, аялдардын ишкерчилик демилгелерин жана чакан бизнести колдоо жана мындан тышкары финансылык сабаттуулукту жогорулатуу аркылуу жергиликтүү коомчулуктардын өнүгүүсүнө өбөлгө болуу менен активдүү иштетип келүүдө,