Миссия жана баалуулуктары

Миссия

Түшүнүктүү, жеткиликтүү, инновациялык финансылык чечимдерди сунуштоо аркылуу биздин өлкөбүздүн, коомчулуктун, жарандардын жана бизнестин гармониялуу жана ар тараптан өнүгүүсүнө жардам берүү.

Биз өзүбүздүн кардарларыбыздын умтулууларын жана кыялдарын ишке ашырууга жардам берүү менен аларга ишенимдүүлүктү тартуулайбыз. Финансылык тейлөөлөр башка алда канча маанилүү болгон муктаждыктарды жана максаттарды ишке ашыруучу каражат болуп саналаарын биз түшүнөбүз.  Кардарларыбыздын өз максаттарына жетүүсүнө колдоо көрсөтүп жаткандыгыбызды биздин кардарлар да баалашын каалайбыз.

Биздин кардарларыбыздын бакубаттуулугун жогорулатуу үчүн  инновациялык идеялуу, глобалдуу мүмкүнчүлүктөрдүн банкы болууга  умтулуп келе жатабыз.

Баалуулуктар

Биздин баалуулуктар  — Банктын максаттарына жетүү жолунда бизге туура чечим кабыл алууда  көмөк болуучу банктын командасынын ар бир мүчөсүнүн  ишке болгон мамилесинин негизи.

Инновациялуулук

 • Биз өзүбүздүн ишмерчилигибиздин бардык багыттары боюнча дайыма инновациялык идеяларды жаратып жана ишке ашырып келе жатабыз;
 • Биз өзүбүздүн кардарларыбыз үчүн инновациялык комплекстүү чечимдерди сунуштайбыз;

Максималдуу  эффективдүүлүк жана сапат

 • Биз кардарларыбызды тейлөөнүн сапатын дайыма жакшыртууга умтулабыз;
 • Биз кардарларыбызды биздин тейлөөлөрдүн сапаты менен кубандырып турууну каалайбыз;
 • Биз өзүбүздүн акционерлер үчүн кирешелүүлүктүн жана эффективдүүлүктүн дайыма өсүп турушун камсыз кылабыз.

 Бардык мезгил үчүн үлгүлүү команда

 • Биз жалпы натыйжа үчүн иштөө менен бири-бирибизге дайыма колдоо көрсөтөбүз.
 • Биз өзүбүздүн кесиптештерибизге ачыкпыз жана ишенебиз.
 • Биз бири-бирибизге урмат-сый менен мамиле кылабыз.
 • Биз өзүбүздүн кесиптештерибиздин өсүп-өнүгүшүнө жардам беребиз.

 Экотармак жана биздин кардарларыбыздын  жашоосундагы жаңы стил

 • Биздин бардык ишмерчилик кардарлардын кызыкчылыктары үчүн жана алардын айланасында курулган.  
 • Биз кардарларыбыздын көңүлүн  өзүбүздүн мамилебиз  жана тейлөөлөрүбүздүн сапаты менен алгыбыз келет.
 • Биз өзүбүздүн кардарлар күткөндөн да мыкты сапатты тартуулай алабыз.